Jednym z podstawowych elementów decydującym o tym, czy użytkownik wejdzie na naszą stronę, jest odpowiednio skonstruowany tytuł i opis witryny. To właśnie te meta-tagi - jako elementy widoczne w wynikach wyszukiwania, umieszczone w sekcji head kodu źródłowego serwisu – służą do odpowiedniego skorelowania witryny i poszczególnych jej podstron z wybranymi wyrażeniami kluczowymi, co wpływa na skuteczne pozycjonowanie strony internetowej. Istotne jest również, aby wszystkie kategorie (w tym wszystkie pagery) i produkty w naszym sklepie były dostępne dla robotów sieciowych.

Meta-title

Z punktu widzenia pozycjonowania kluczowy znacznik meta informujący roboty, o czym jest strona. Tytuł powinien zawierać wyrażenia kluczowe, na które chcemy być widoczni w wynikach wyszukiwania oraz być ściśle powiązany z tematyką podstrony. Należy pamiętać również o unikalności wszystkich tytułów w sklepie oraz ich długości – powinny oscylować w granicach 60 znaków. W tytułach kategorii można umieszczać dodatkowo podkategorie czy też produkty ściśle powiązane z daną kategorią, aby znacznik title nie był zbyt krótki.

Meta-description

To opis strony, wyświetlający się w wynikach pod tytułem. Od jakiegoś czasu nie wpływa bezpośrednio na ranking strony, ale odpowiednio skonstruowany i ciekawy opis może zachęcić do kliknięcia właśnie w Twój sklep! Znacznik ten powinien być również unikalny w obrębie całego serwisu oraz zawierać 160 znaków – większa ilość znaków i tak nie zostanie wyświetlona w wynikach. Nie jest błędem pozostawienie pustego meta-description – w takim przypadku Google wybierze fragment treści czy też opisu produktu ze strony i go wyświetli w wynikach.

Meta-robots

Tag określający możliwość indeksacji podstron przez roboty wyszukiwarek. Pod kątem pozycjonowania istotne jest, aby wszystkie podstrony informacyjne serwisu, kategorie i produkty, posiadały atrybuty index,follow, umożliwiające ich poprawne indeksowanie. Za jego pomocą można również zablokować przed indeksowaniem duplikaty wewnętrzne, często występujące w przypadków większych sklepów online.

Keywords

Obecnie nie jest brany pod uwagę i nie ma wpływu na pozycjonowanie, zatem nie ma konieczności uzupełniania tego znacznika. Należy dodatkowo pamiętać, aby nie umieszczać w nim zbyt wielu wyrażeń kluczowych, gdyż w skrajnych przypadkach może to wpłynąć negatywnie na ocenę wartości sklepu.